Tag: ChampionsCupWinter

January 10, 2017

ภัสสรชัยทัวร์ได้ให้บริการผู้เข้าแข่งขัน EA Champions Cup Winter 2016 เช่ารถบัสบริการดีแน่นอน

สำหรับนักเล่น FIFA Online 3 ต้องรู้จักกับการแข่งขัน EA Champions Cup Winter 2016 อย่างแน่นอน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการแข่งขันเกม EA SPORTS FIFA Online 3 ที่มีความยิ่งใหญ่ โดยการแข่งขันได้จัดขึ้น ณ […]

Posted by : admin
Read More