Tag: รับสมัครพนักงาน

January 17, 2017

รับสมัครพนักงานขาย (Sales)

ภัสสรชัยทัวร์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานและบุคลากรมืออาชีพที่พร้อมที่จะก้าวไปในโลกยุคใหม่ด้วยใจรักงานด้านการบริการ มีความรับผิดชอบสูง สนุกกับการทำงาน ยินดีรับการพัฒนาวิชาชีพ ทุ่มเทกับงานหนัก มีความสามารถในการสื่อสารและร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดีและที่สำคัญ มีมารยาทดี มีความซื่อสัตย์ มีความตั้งใจที่จะทำงาน รายละเอียดการรับสมัครดังนี้   คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. […]

Posted by : admin
Read More