เช่ารถบัส

Tag archive of รถเมล์ไฟฟ้า

รถเมล์ไฟฟ้า (Electric Shuttle Bus)
เช่ารถบัสไฟฟ้า, เช่ารถเมล์ไฟฟ้า, รถบัสไฟฟ้า

อีกหนึ่งการบริการจากภัสสรชัยทัวร์ บริการเช่ารถเมล์ไฟฟ้า ในลักษณะของสัญญารายเดือนและรายปี ด้วยรถโดยสาร Low Floor ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% ขนาดความยาวตัวรถตั้งแต่ 6 เมตร

Read more