Tag: รถตู้

February 12, 2017

รถตู้ให้เช่า (Charter Van)

ภัสสรชัยทัวร์ ให้บริการรถตู้ขนาด 14 ที่นั่ง เพื่อการทัศนาจรทั่วไป และ การรับส่งพนักงาน บริการรถตู้เช่าของเรา ให้บริการโดยพนักงานขับรถมืออาชีพ ซึ่งได้รับการอบรมการขับรถอย่างดี เพื่อความมั่นใจของผู้โดยสารทุกท่าน รถโดยสารของเราใช้เชื้อเพลิงดีเซล (น้ำมัน) ซึ่งมีความปลอดภัยสูง และกำลังเครื่องที่เหมาะกับทุกประเภทของถนน เราทำการซ่อมบำรุงของรถตู้เช่าของเราทุกคันที่ศูนย์ซ่อมบำรุงจากผู้จัดจำหน่าย ซึ่งท่านสามารถมั่นใจได้ว่า รถตู้เช่าของเราทุกคันมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน ที่สำคัญ รถตู้เช่าของเราทุกคันเป็นรถที่จดทะเบียนเป็นรถตู้ป้ายเหลืองเพื่อการเช่าเหมาโดยเฉพาะ อีกทั้งเรามีระบบ […]

Posted by : admin
Read More