เช่ารถบัส

รับสมัครพนักงานธุรการ ประสานงาน

Office Banner

ภัสสรชัยทัวร์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานและบุคลากรมืออาชีพที่พร้อมที่จะก้าวไปในโลกยุคใหม่ด้วยใจรักงานด้านการบริการ มีความรับผิดชอบสูง สนุกกับการทำงาน ยินดีรับการพัฒนาวิชาชีพ ทุ่มเทกับงานหนัก มีความสามารถในการสื่อสารและร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดีและที่สำคัญ มีมารยาทดี มีความซื่อสัตย์ มีความตั้งใจที่จะทำงาน รายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ปวส. ปวช.

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้

4. ไม่ติดสารเสพติด ไม่ติดการพนัน มีความซื่อสัตย์ มีใจรักในงานด้านบริการ

5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

 

ลักษณะการทำงาน

ประสานงานและติดต่อกับลูกค้า กรอกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบที่จัดไว้ ติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์ ติดตามความคืบหน้าของงาน

 

เอกสารการสมัครงาน

1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมา)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมา)

4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

6. ใบรับรองแพทย์

ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่

บริษัท ภัสสรชัยทัวร์ แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด

7/391 ซอยวิภาวดี 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 095-496-8222


Hit Counter provided by technology news