เช่ารถบัส

รถร่วมบขส ( Omnibus )

รถทัวร์ พนมไพร วาปีปทุม โพนทราย สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ภัสสรชัยทัวร์

ภัสสรชัยทัวร์ให้บริการ รถโดยสารประจำทาง เส้นทาง 935 (กรุงเทพฯ – วาปีปทุม) ให้บริการโดยรถประเภท PST Business Class และ PST Economy Class ท่านสามารถซื้อตั๋วรถโดยสารประจำทางภัสสรชัยทัวร์ได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 ชั้น 3 ช่อง 63ก, 92 และ 33ก

Update News (การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560)

สำหรับบริการรถประจำทางภัสสรชัยทัวร์ ปลายทาง อ.วาปีปทุม (จุดจอด เช่น ประทาย พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม เสือโก้ก) ท่านสามารถจองหรือซื้อตั๋วโดยสารได้ดังนี้
1. ซื้อหรือจองที่สถานีขนส่งหมอชิต ช่องจำหน่ายตั๋ว 33ก ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00 น. และที่ช่องจำหน่ายตั๋ว 33ก และ 92 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
2. ซื้อหรือจองผ่านโทรศัพท์ ชำระเงินผ่านการโอน โทร 091-872-8222 หรือ 095-496-8222 หรือ Line id : pststaff ตั้งแต่เวลา 10.30 – 17.00 น. ทุกวัน (จากกรุงเทพฯ ปลายทาง อ.วาปีปทุม)
ข้อควรระวัง เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล อาจมีผู้กระทำผิด แอบอ้างว่าเป็นบริการของภัสสรชัยทัวร์ โดยจำหน่ายตั๋วปลอมที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อความมั่นใจและความสะดวกสบายของท่านผู้โดยสาร บริษัทฯจึงขอแนะนำให้ท่านซื้อหรือจองผ่านโทรศัพท์ล่วงหน้าตามข้อ 2 ที่ได้ระบุไว้

การจองตั๋วล่วงหน้า

ท่านสามารถโทรจองได้ที่ 091-872-8222 หรือ 095-496-8222 หรือสอบถามข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line id : pststaff)

รถนอนภัสสรชัยทัวร์

อัตราค่าโดยสาร

กรุงเทพฯ – ประทาย (จ.นครราชสีมา) 259 บาท

กรุงเทพฯ – พยัคฆภูมิพิสัย (จ.มหาสารคาม) 293 บาท

กรุงเทพฯ – วาปีปทุม (จ.มหาสารคาม) 322 บาท

กรุงเทพฯ – เสือโก้ก (จ.มหาสารคาม) 352 บาท

ภาพภายในห้องโดยสาร PST Business Class (รถนอนภัสสรชัยทัวร์)

เที่ยวรถ

กรุงเทพฯ (สถานีขนส่งหมอชิต 2) ปลายทาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีเที่ยวรถดังนี้

09.09 น. (ทุกวัน)

09.29 น. (เปิดเที่ยวนี้บางวัน)

20.29 น. (ทุกวัน)

21.39 น. (เปิดเที่ยวนี้บางวัน)

รถนอนภัสสรชัยทัวร์

จุดจอด

กรุงเทพฯ (สถานีขนส่งหมอชิต 2) ปลายทาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีจุดจอดดังนี้

- วังน้อย

- นครราชสีมา (ภายในบขส.)

- วังน้อย

- โนนแดง

- ประทาย

- กม.ศูนย์

- พุธไธสง

- เม็กดำ

- พยัคฆภูมิพิสัย

- ดงบัง

- นาดูน

- หนองบัว

- บ้านแดง

- วาปีปทุม

- เสือโก้ก

แผนผังที่นั่งรถโดยสาร PST Business Class และ PST Economy Class

รถนอนภัสสรชัยทัวร์
รถนอนภัสสรชัยทัวร์

จองตั๋วภัสสรชัยทัวร์ พนมไพร วาปีปทุม โพนทราย สุวรรณภูมิ เกษตรวิสัย พยัคฆภูมิ


Hit Counter provided by technology news